NIE CHCEMY

EURO!

NIE CHCEMY

EURO!

Dziękujemy za włączenie się w promocję akcji!

Dziękujemy za okazane wsparcie! Wszystkie środki przekazane na tę inicjatywę zostaną wykorzystane na promocję w dostępnych nam kanałach społecznościowych.

Razem obronimy Polskę przed narzuceniem nam wspólnej europejskiej waluty, a dzięki temu zachowamy suwerenność naszego kraju i powstrzymamy ryzyko gospodarczej katastrofy.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi